2019-12-04

CIEPŁO SERC

Mikołaje są na świecie. Dziś są nimi osoby o dobrym, hojnym, bezinteresownym sercu. Tacy jak parafianie z Legionowa, którzy, zachęceni przez swego proboszcza i prezydenta miasta czynią dobro hojnie obdarowując innych. Przekonała się o tym społeczność naszego gimnazjum, a szczególnie uczniowie klas 1-4, którzy 4 grudnia z rąk proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie ks. Prałata Tomasza Chciałowskiego oraz prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzowskiego, otrzymali przygotowane przez ofiarnych parafian, prezenty mikołajkowe. A były one tak duże, że trudno je nieraz było udźwignąć. Oczy dzieci płonęły zachwytem i radością. Uczniowie również w jakiś sposób się odwdzięczyły, występem, śpiewem, inscenizacją, podziękowaniem i laurkami. Chciałoby się, by dla nich było to lekcją czynienia dobra dla innych. Wszak człowiek jest wielki nie tym, co ma, lecz tym czym dzieli się z innymi.

Anna Iwancewicz, wychowawczyni klasy 2